Zuzendaria: Edurne Santesteban Emaila: santestebanedurne@leizaran,net
Ikasketa burua: Edurne Muñagorri Emaila: munagorriedurne@leizaran.net
Idazkaria: Joxerra Zabala Emaila: zabalajoxerra@leizaran.net
Zuzendariordea: Jesus Larrañaga  Emaila: larranagatxus@leizaran.net
DBH Koordinatzaile: Igone Irazu Emaila: irazuigone@leizaran.net