LEIZARAN BHIa Eusko Jauraritzako Hezkuntza Kontseilaritzaren mendeko ikastetxea publikoa da, Autonomia Erkidegoak finantzatu eta, beraz, dohainekoa dena.


Ikastetxearen helburu nagusia ikasleen pretakuntza akademikoan eta heziketa pertsonalean datza, honakoetan zehaztuz:

  •     Giza balioetan
  •     Pluraltasunari begirunean
  •     Bizitzaren arlo guztietako konpromisoan
  •     Norberaren buruarekiko konfidantzan
  •     Autonomia eta lankidetzan,giza baliabide teknikoak eskaintzearen bidez