Kurtso bukaera: azken albisteak

Aurrez aurreko indartze klaseak ekainaren 1ean hasiko dira batxilergorako, 2an DBH 4. kurtsorako.