Gizarteratzearen okupazio-tasa: % 86,4

Urtero, Lanbidek aurreko ikasturtean zikloen datuak aztertzen ditu. Gure zentrorako okupazio-tasa % 86,4koa da. Ikasturte guztietan errepikatzen den datua da, eta adierazten du lan-merkatuak ondo jasotzen dituela espezialitate honen tituludunak.

Konparazio gisa, Euskal Autonomia Erkidegoan ziklo guztien tasa orokorra % 78,6 da, gurea baino ia zortzi puntu gutxiago.

Urtero, Lanbidek aurreko ikasturtean zikloa amaitu zuten ikasleen datuak aztertzen ditu. Kasu honetan, 2017-2018 ikasturtean titulua lortu zuten ikasleen datuak argitaratu dira. Gure zentrorako okupazio-tasa % 86,4koa da. Horrek esan nahi du ikasle horietako gehienak lanean ari direla edo, kasu batzuetan, ikasten jarraitu dutela. Ikasturte guztietan errepikatzen den datua da, eta adierazten du lan-merkatuak ondo jasotzen dituela espezialitate honen tituludunak.

Konparazio gisa, Euskal Autonomia Erkidegoan ziklo guztien tasa orokorra % 78,6 da, gurea baino ia zortzi puntu gutxiago. Ikasle horiek gure institutuarekin egindako praktikei buruz egiten duten balorazioari dagokionez,bestetik, kalifikazioa 8,4koa da.

Datu horiek Lanbideren webgunean egiazta daitezke.