Ikasle LIBRE moduan matrikulatzeko bete beharreko baldintzak:

 
Matrikula egin ahal izango dute probak egin ahal izateko eskakizunak bete eta uztailaren17ko1224/2009 Errege Dekretuan ezarritako proben bidez gutxienez lanbide-kualifikazio bat egiaztatu dutenei (errege-dekretu horren bitartez, laneko esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzen dira).