TITULUA: GIZARTERATZEKO  GOI- MAILAKO  TEKNIKARIA. DIPTIKOA

Lanbide-arloa:   GIZARTE- ETA KULTURA-ZERBITZUAK.

Iraupena: 2000 ordu

 

IKASTEKO MODALITATEA 

IKASTURTE

KOPURUA

ORDUTEGIA

HIZKUNTZA

EREDUA

Prestakuntza arautua LOE

(Eskaintza Osoa)
Bi urte  8:05etik 14:05era  A eta D
LOE Eskaintza Partziala

(langileei zuzendua)

Hiru urte*

izan daitezke

Arratsaldez,  17:30etatik

aurrera

A

 

 


*Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren urteroko onarpenari lotutako moduluak.

  

KONPETENTZIA OROKORRAGizarteratzeko Goi Mailako Teknikariak gizarte-egoera ahuleko taldeei edo gabeziak dituzten pertsonei laguntzen  die. Pertsona erabiltzaile horiek adin, gizarte-egoera edota jatorri oso desberdinekoak izan daitezke; ondorioz,  Gizarteratzeko profesionalak oso espezialista gaitua behar du izan, eta, dibertsitatearekiko enpatiaz  beteriko begirune  eta jarrera erakutsi. Horrez gain, lan egiten duen ingurunera eta hainbat zerbitzutako erabiltzaileen ezaugarri eta  beharrei egokitu beharko zaie.


Tituluaren konpetentzia orokorra honakoa da: Gizarteratzeko esku hartzea programatu, antolatu, ezarri eta ebaluatuko  ditu, estrategia eta teknika zehatzak ezarriz, aukera-berdintasuna sustatuz, rabiltzaileekiko errespetuzko jarrera aldi  oro erakutsiz eta ingurune seguruak eraikitzea bermatuz, bai erabiltzaileentzat, bai profesionalarentzat.

LOE ZIKLOA OSATZEN DUTEN MODULUAK

 

 

1. MAILA

Moduluaren

kodea
Moduluaren izena Orduak

urtean
Orduak

astean
0337 Gizarte esku-hartzearen testuingurua
99 3
0339  Bizikidetza-unitateentzako arreta 165
5
0342
Autonomia pertsonalaren sustapena
198

0343 Komunikazio-sistema handigarriak eta
alternatiboak

165 5
0344
Gizartean parte hartzeko metodologia
132
4
0017 Gizarte-trebetasunak
132 4
0346 Laneko prestakuntza eta orientabidea
99
3
2. MAILA
0338 
Gizarteratzea eta laneratzea
200 10 
0340
Bitartekaritza komunitarioa 120 6
0341 Hezkuntzako esku-hartzearen  babesa
120 6
0020 Lehen laguntzak
60
3
0345 Gizarteratzeko proiektua 50 Praktikekin batera
E-200
Ingeles teknikoa
40
2
0347

Enpresa eta ekimen sortzailea

60
3
0348 Lantokiko prestakuntza  (praktikak)
360

Otsailetik ekainera

  ZIKLOA GUZTIRA
 2000